Ochrana osobných údajov

Registráce služby Škola za školou prevádzkovanej spoločnosťou Centre for Modern Education (SK), s.r.o. so sídlom Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, dáva užívateľ výslovný súhlas so spracovaním svojich dobrovoľne poskytnutých osobných údajov. Všetky informácie poskytnuté užívateľovi budú využívané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektami.


Logo